Hľadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
CK- definícia pojmov z legislatívy
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 

              Cestovná kancelária - jednoduchá definícia a definícia  pojmov z legislatívy

Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb. Cestovná agentúra ponúka len jednu službu a predáva produkty iných cestovných kancelárií. Cestovné kancelárie sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo mať uzatvorenú bankovú vinkuláciu.

Definícia pre živnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie podľa zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov:

Cestovná kancelária (§ 3)
1. Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia
organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu
2. Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia podľa odseku 1 ďalej
a. organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na
účel jej ďalšieho podnikania,
b. ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich
kombinácie, c. sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú
agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných
spoločenských podujatí),
d. sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa
v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd
sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e. predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány,
prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety.

Cestovná kancelária je povinná okrem povinností podľa osobitného predpisu (§ 7)
a) po celý čas podnikania mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej
úpadku s poisťovňou alebo byť členom fondu, alebo mať uzatvorenú zmluvu o
bankovej záruke s bankou plniacou podmienky podľa § 9 až 11 zákona,
b) označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa
slovami "cestovná kancelária" alebo "CK", ak toto označenie neobsahuje už jej
obchodné meno,
c) poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie
o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
d) Cestovná kancelária nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je
cestovnou kanceláriou [§ 3 ods. 2 písm. d)].
e) Oddelená ponuka a predaj služieb alebo samostatné účtovanie položiek toho istého
zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
f) Prevádzkovateľom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom
cestovnej kancelárie nesmie byť fyzická osoba, ktorej v posledných piatich rokoch
bolo zrušené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie
alebo cestovnej agentúry z dôvodu porušenia povinností uložených zákonom alebo
z dôvodu úpadku. /5/

Na prevádzkovanie cestovnej kancelárie sa podľa prílohy č.2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  vyžaduje:
-
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
- úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

(Do 1.6.2010 platili tieto požiadavky pre pridelenie živnosti cestová kancelária:
1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore alebo
2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore alebo
3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore.)

Ako prevádzkovať cestovnú kanceláriu, ak nespĺňate podmienky legislatívy?
Ak podmienky pre splnenie viazanej živnosti Cestovná kancelária nespĺňate, môžete ju získať prostredníctvom zodpovedného (zákonného) zástupcu, ktorý spĺňa podmienky pre vzdelanie a prax v cestovnom ruchu. Ak je zodpovedným zástupcom príbuzný v priamom rade, nemusíte s ním uzatvárať pracovnú zmluvu, a teda ani odvádzať povinné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, čiže si nezvyšujete náklady hneď v úvode podnikania ako v prípade, keď je zodpovedným zástupcom cudzia osoba. Ďalšou možnosťou je podnikanie v oblasti cestovného ruchu pod hlavičkou inej spoločnosti (viac info na grevicka@tricio.sk).

ČASTÉ OTÁZKY K TÉME:

 • Môže byť zákonným zástupcom (zodpovednou osobou) aj taká osoba, ktorá už je zákonným zástupcom (zodpovednou osobou) v inej cestovnej kancelárii alebo agentúre?
  ,,Počas mojej praxe (vediem dve cestovné agentúry - Tricio a Slovenskedovolenky) som sa stretla s prekvapujúcou informáciou, našťastie príjemnou - zákonný zástupca môže byť zákonným zástupcom aj vo viacerých cestovných agentúrach alebo cestovných kanceláriách, pokiaľ prevádzkuje internetový predaj, teda nie je evidovaný vo viacerých kamenných prevádzkach (chápem o tak, že by to fyzicky nestíhal a ťažko byť potom zákonným, a teda zodpovedným zástupcom). " Gabriela Revická

 • Ako si založiť cestovnú kanceláriu alebo agentúru ak nespĺňate požiadavky?
  ,,Ak nespĺňam požiadavky pre založenie cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie, je môj podnikateľský zámer vylúčený alebo mám ešte nejaké možnosti?"
  Odpoveď: Vytvorili sme produkt pre tých, ktorí majú záujem o prevádzkovanie cestovnej agentúry - viac informácií vám poskytneme po zaslaní vášho emailu na grevicka@tricio.sk


  Ďalšie informácie o legislatíve pre cestovné kancelárie a cestovné agentúruy-TU
  Chcete si založiť vlastnú cestovnú kanceláriu alebo vlastnú cestovnú agentúru a neviete ako? Poradenstvo pre tých, ktorí hľadajú rýchle odpovede na otázky - www.cestovky.slovenskedovolenky.sk  alebo grevicka@tricio.sk



 

 
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 
odporúčame: pobyty so zľavou | darčekové poukazy | dovolenka s deťmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastná drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | výstavba dreveníc – drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letná dovolenka s deťmi | malé chaty na Slovensku | lacné chaty | penzión pri jazere | veľké chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | Výlety v okolí Bratislavy | Levický hrad a okolie | Banská Štiavnica a okolie | Kalvária pri Banskej Štiavnici | Svätý Anton | Okolie Banskej Štiavnice | Revištské Podzámčie | Čierny Balog a Dobročský prales | Čierny Balog a Vydrovská dolina | Krásna Hôrka - hrad | Betliar - kaštieľ | Vysoké Tatry | Pieniny | Pieniny - Stará Ľubovňa | Spišský hrad | Liptov | Orava | Vlkolínec | Špania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | Javorníky a Malá Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | Gazdovský dvor na Myjave | Komárno – Európske námestie | Filmy o Slovensku
© 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - všetky práva vyhradené!
Akékoľvek publikovanie obsahu týchto stránok je povolené len s písomným súhlasom majiteľa portálu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vydať knihu? Pomôžeme vám!